Week van de psychiatrie
Zuid-Limburg

Het doel van de Week, met als thema “Herstel, wat past bij jou?”, is om op een goede manier onder de aandacht te brengen dat 1 op de 4 mensen psychische problemen heeft en welke invloed die hebben op hen, maar ook op hun naasten en hulpverleners. Helaas krijgt iedereen in onze samenleving vroeg of laat met psychische problematiek te maken. Betreft het niet jezelf, dan wel een familielid, vriend of buurman…. Door de Week van de Psychiatrie te organiseren hopen we dat er minder mensen weg kijken, met een grote boog er om heen lopen of erover zwijgen. Dit belemmert namelijk herstel. Acceptatie en informatie zijn dus van groot belang! Ik hoop dat na de Week mensen meer weten en ervaren hebben wat leven met een psychische kwetsbaarheid inhoudt. En ook hoe het is als iemand in de naaste omgeving psychisch kwetsbaar is. Meer kennis en begrip vanuit de omgeving werkt herstel bevorderend. 
Kijk voor informatie over de landelijke week op week van de psychiatrie.nl